دفتر کار و اداری متراژ بين 70 تا 80 متر فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 90متر

3م رهن 860ت اجاره
املاک ایمان05832231717

24/08/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 550ت اجاره
املاک ایمان05832231717

18/07/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-زيربنا 100متر

5م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

01/07/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه دوم-زيربنا 90متر

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

14/06/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 80متر

7م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

14/04/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

280ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1396جزئیات