مغازه فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

مغازه بجنورد جاده تهران...

طبقه همکف-زيربنا 45متر-قیمت متر مربع 7ميليون

315ميليون
املاک ایمان05832231717

02/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد قیام

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 10ميليون

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10ميليارد
املاک ایمان05832231717

12/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 4خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

30/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

150ميليون
املاک ایمان05832231717

29/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 600متر

12ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

1.42ميليارد
املاک ایمان05832231717

24/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

19/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

طبقه همکف-زيربنا 22متر-سن بنا 20سال

750ميليون
املاک ایمان05832231717

21/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

132ميليون
tabesh-09159774368-

10/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

140ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1392جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 140متر

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

17/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 20متر

600ميليون
املاک ایمان05832231717

15/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

طبقه همکف-زيربنا 40متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 15ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

14/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

450ميليون
املاک ایمان05832231717

15/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

170ميليون
املاک ایمان05832231717

02/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد تربیت(گلشن...

1.15ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

30/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

-طبقه اول

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ لادن...

-طبقه زیرزمین

190ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

قیمت متر مربع 24ميليون

408ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 4.5ميليون

450ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

-زيربنا 25مترشرقی

130ميليون
tabesh-09159774368-

25/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 23متر

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

03/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

طبقه همکف-زيربنا 30متر-سن بنا 20سال

550ميليون
املاک ایمان05832231717

30/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

250ميليون
املاک ایمان05832231717

23/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 20متر

450ميليون
املاک ایمان05832231717

20/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد پل منطقه

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد میدان بار

-زيربنا 60متر

1.1ميليون
املاک ایمان05832231717

19/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

09/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی (بع...

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد بلوار استق...

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 13متر

570ميليون
املاک ایمان05832231717

30/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 15متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

30/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی (بع...

زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 11ميليون

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

قیمت متر مربع 13ميليون

3.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

20/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک شاهد

-زيربنا 40متر

160ميليون
tabesh-09159774368-

13/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

205ميليون
املاک ایمان05832231717

16/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 20متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

16/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 16متر

340ميليون
املاک ایمان05832231717

08/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 30متر

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

06/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 27متر

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

04/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد چمران

1.25ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

26/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

27/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

زيربنا 130متر-قیمت متر مربع 13ميليون

املاک ایمان05832231717

27/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ش...

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد بلوار معلم...

-طبقه همکف-زيربنا 89متر

800ميليون
املاک ایمان05832231717

25/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد کمربندی مد...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 16متر

320ميليون
املاک ایمان05832231717

18/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

-زيربنا 100متر

5م رهن 1م اجاره
tabesh-09159774368-

16/07/1396جزئیات