آپارتمان فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

500ميليون
tabesh-09159774368-

15/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

100ميليون
tabesh-09159774368-

09/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

153ميليون
tabesh-09159774368-

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1تومان

120ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد جمهوری

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

120ميليون
tabesh-09159774368-

23/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه چهارم-زيربنا 83متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

107ميليون
tabesh-09159774368-

21/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

2خوابه

130ميليون
tabesh-09159774368-

29/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

185ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

185ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

327.6ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 131متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

354ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

136ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد صمدیه ل...

طبقه اول-زيربنا 181متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

452ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

185ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 99متر-سن بنا 7سال

185ميليون
املاک ایمان05832231717

17/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

60م رهن
املاک ایمان05832231717

17/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه شرقی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

135ميليون
املاک ایمان05832231717

15/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.9ميليون

285ميليون
املاک ایمان05832231717

12/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

350ميليون
املاک ایمان05832231717

10/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه شش طبقه- 2خوابه - نوساز

85ميليون
املاک ایمان05832231717

09/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

510ميليون
املاک ایمان05832231717

05/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه چهارم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه کلنگی-نما 3سانتی- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 840تومان

54ميليون
املاک ایمان05832231717

05/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

165ميليون
املاک ایمان05832231717

04/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما 3سانتی- 4خوابه - نوساز

150م رهن
املاک ایمان05832231717

29/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه چهارم-زيربنا 148متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

416ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 17شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 101متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.4ميليون

141ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

120م رهن
املاک ایمان05832231717

27/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 69متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

120ميليون
املاک ایمان05832231717

15/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 188متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.6ميليون

300ميليون
املاک ایمان05832231717

29/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 109متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.1ميليون

210ميليون
املاک ایمان05832231717

26/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 139متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

300ميليون
املاک ایمان05832231717

25/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار گ...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما 3سانتی- 3خوابه شمالی- نوساز

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

23/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

170ميليون
املاک ایمان05832231717

23/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه پنجم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

23/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 101متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

135ميليون
املاک ایمان05832231717

21/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه شمالی- نوساز

330ميليون
tabesh-09159774368-

18/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی-قیمت متر مربع 1.25ميليون

300ميليون
tabesh-09159774368-

11/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شرق سپا...

-طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی

430ميليون
tabesh-09159774368-

10/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

108ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز

4م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

05/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد نیم فاز...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

105ميليون
tabesh-09159774368-

04/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

125ميليون
tabesh-09159774368-

18/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

300ميليون
tabesh-09159774368-

16/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

110ميليون
tabesh-09159774368-

12/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

130ميليون
tabesh-09159774368-

05/10/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

11/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 1.35ميليون

115ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 92متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.65ميليون

150ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد جنت

طبقه چهارم-زيربنا 151متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

256ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/09/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

275ميليون
املاک ایمان05832231717

16/11/1396جزئیات