آپارتمان فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

215ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز

80م رهن
املاک ایمان05832231717

20/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1397جزئیات

آپارتمان 32متری پارک ش...

طبقه چهارم-زيربنا 136متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 3.2تومان

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان گلستان شهر

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور شمال...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 4خوابه

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه سوم-زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان امام خمینی شر...

طبقه دوم-زيربنا 107متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5تومان

480ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی (بعد ا...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

455ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

420ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-قیمت متر مربع 4.7ميليون

493ميليون
املاک ایمان05832231717

20/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه اول-زيربنا 72متر-نما سنگ

190ميليون
املاک ایمان05832231717

19/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 102متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

428ميليون
املاک ایمان05832231717

19/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 107متر-نما رومی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5تومان

480ميليون
املاک ایمان05832231717

15/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 175متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

962ميليون
املاک ایمان05832231717

15/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

200ميليون
tabesh-09159774368-

11/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

240ميليون
tabesh-09159774368-

07/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 1.6م اجاره
املاک ایمان05832231717

14/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 76متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

212.8ميليون
املاک ایمان05832231717

13/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد هفده شه...

طبقه سوم- 2خوابه جنوبی- نوساز

37م رهن
املاک ایمان05832231717

12/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 91متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 4ميليون

364ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی-سن بنا 10سال

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

290ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

50م رهن
املاک ایمان05832231717

30/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه پنجم-زيربنا 157متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

675ميليون
املاک ایمان05832231717

28/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.3ميليون

645ميليون
املاک ایمان05832231717

27/08/1397جزئیات

آپارتمان منطقه گلستان(...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه پنجم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

437ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

60م رهن 200ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 16متری ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

630ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

385ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد منطقه گ...

طبقه اول-زيربنا 138متر- 2خوابه - نوساز

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 16 متری...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/08/1397جزئیات